Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

 

 Gravitacioni talasi i pulsar

Gravitacioni talasi su pojava koja nastaje kad se mase kreću ubrzano. Kao pojava, oni su slični dobro poznatim elektromagnetskim talasima. Tako, u anteni televizijskog odašiljača, pod uticajem električne sile elektroni se kreću tamo-amo i (zato što je to kretanje nejednoliko tj. ubrzano) pritom emituju elektromagnetske talase koje onda možemo registrovati antenama naših TV prijemnika.

Isto tako Hulse-Taylorov pulsar, brzo orbitirajući oko svog kompanjona (a to je ili druga neutronska zvezda ili beli patuljak), predstavlja masu koja se kreće ubrzano (kružno kretanje je isto jedan oblik ubrzanog kretanja) i pritom emituje grvitacione talase.

Da bismo proizveli elektromagnetne talase u TV odašiljaču, moramo trošiti električnu energiju iz mreže. Isto tako i sistemu Hulse-Taylorovog pulsara treba odnekud energija za proizvodnju gravitacionih talasa. Tu energiju on dobija trošeći potencijalnu energiju gravitacijskog privlačenja sa svojim kompanjonom. Pritom pada sve bliže prema njemu, a kao posledica toga brzina obrtanja je sve veća, odnosno period obrtanja manji. (Baš kao što planete koje su bliže Suncu imaju manji period revolucije nego one koji su dalje.)