Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

 

Galaksija

 

Predstavlja porodicu zvezda koje se međusobnim gravitacionim privlačenjem drže na okupu. Postoji više tipova galaksija po obliku i veličini. Galaksije patuljci sadrže svega oko 100 000 zvezda dok galaksije giganti na okupu drže i po 3000 milijardi zvezda. Spiralne galaksije imaju oblik diska sa centralnim ispupčenjem iz kojeg se izvijaju kraci. Postoje zatim eliptične galaksije i galaksije nepravilnog oblika. Ove galaksije poseduju vrlo svetle zvezde i mnogo međuzvezdanog materijala u kracima.

Eliptične galaksije su najbrojnije galaksije na nebu. Smatra se da se u potpunosti sastoje od starih zvezda i malo međuzvezdanog materijala.
Nepravilne galaksije su one koje se ne mogu svrstati ni u jednu od pre spomenutih kategorija. Otprilike četvrtina svih poznatih galaksija je ovog tipa. Na vidljivim talasnim dužinama ove galaksije izgledaju potpuno haotično.

Galaksija (sa velikom slovom G) je galaksija kojoj pripada i nas Sunčani sistem. Poznata je i pod nazivom Mlečni put, ili Kumova slama. Naša Galaksija pripada tipu spiralnih galaksija. Sadrži oko dvesta milijardi zvezda....Vrlo mali broj galaksija imaju neobičnu strukturu koja se povezuje sa gravitacijskim uticajem neke druge galaksije. Druge emituju velike količine energije koja je povezana sa odvijanjem velikih i snažnih procesa unutar njih. Takve vrlo aktivne galaksije su Seyfert i radio galaksije.

spiralna galaksija

Sazvezđa su vizuelni skupovi zvezda (gledano sa Zemlje). U prostoru zvezde jednog sazvezđa najčešće nemaju nikakve međusobne veze. Sazvezđa su konstruisali posmatrači  u antičko doba povezujući zvezde u skupove različitih oblika, a u tim oblicima videli su fantastične slike, najčešće mitološka bića, po kojima su sazvezđa i dobila imena. (Tabela, Andromeda, Orion, Labud, Škorpija, Strelac).

Zvezde su svetleće lopte gasa koje crpe svoju energiju iz vrelog jezgra putem nuklearnog fuzionog procesa. Do nuklearnih procesa dolazi usled snažne gravitacione energije koja opet zavisi od mase tela. Da bi neko telo postalo zvezda mora da ima najmanje dvadeseti deo mase Sunca.

 Zvezde su sačinjene uglavnom od vodonika i od helijuma. U građi Sunca vodonik učestvuje sa 94%, helijum 5,9%, a ostalh elemenata u Suncu ima manje od 1%.

Promenljive zvezde su one koje, više ili manje pravilno, menjaju svoj sjaj tokom vremena...

VRH