Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

 

 Starost i veličina svemira

[Moderni Hubbleov dijagram]

 

Starost svemira

Iz dijagrama levo vidi se da galaksija koja je udaljena npr. 150 megaparseka ( 1 parsek = 3.09 x 1016 metara) odmiče od nas brzinom od otprilike 10.000 kilometara u sekundi. Preračunamo li megaparseke u kilometre dobijemo da je spomenuta galaksija udaljena 4.6 x 1021 kilometara. Ako sada u mislima vratimo film istorije svemira nazad, vreme potrebno da se galaksija "vrati" do nas je

4.6 x 1021 km / (10000 km/s) =
4.6 x 1017 sekundi,

ili otprilike 15 milijardi godina. To je dakle vreme proteklo od trenutka Velikog praska do danas.
Veličina svemira

Ako se linearni porast brzine odmicanja galaksija nastavlja i dalje od desnog gornjeg ugla Hubbleovog dijagrama onda ćemo, gledajući sve dalje i dalje u svemirske dubine, videti galaksije koje se udaljavaju sve brže i brže. Udaljenost na kojoj galaksije odmiču brzinom svetlosti možemo nazvati krajem svemira jer je sve iza te granice za nas nevidljivo. Da bismo odredili tu udaljenost, ekstrapolirajmo gornji pravac. Jednačina tog pravca je

brzina = H0 udaljenost

gde je H0 tzv. Hubbleova konstanta. Njenu vrednost možemo odrediti tako da za brzinu i udaljenost uvrstimo brojeve koji vrede za galaksiju iz prolog proračuna:

H0 = brzina/udaljenost = 10000 (km/s)/ 4.6 x 1021 (km) = 2.2 x 10-18 s-1

Uvrstimo li sada ovu konstantu u gornju jednačinu, zajedno sa uslovom da je brzina jednaka brzini svetlosti dobijemo za udaljnost do ivice svemira

udaljenost = brzina / H0 = 3 x 108 m/s / 2.2 x 10-18 s-1 = 1.36 1026 m

to preračunato daje 15 milijardi svetlosnih godina.
Napomena
Ovde navedeni brojevi su samo približno tačni. Naime, uprkos velikom trudu astronoma, vrednost Hubbleove konstante je još uvek relativno neprecizno određena. Tako greška u dobijenim vrednostima za starost i veličinu svemira iznosi možda i do 50%.