Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

 Oortov oblak i Kuiperov pojas

Na osnovu pažljivih proučavanja orbita planeta Sunčevog sistema 1950. godine Jan Oort je zaključio da se iza Plutonove orbite, na udaljenostima između 30000 AJ i svetlosne godine, mora nalaziti veliki sferni oblak. Taj oblak, danas znan kao Oortov oblak, se sastoji od oko triliona kometa koje kruže oko Sunca. Oortov oblak sadrži jedan značajan deo mase Sunčevog sistema i smatra se da je mase jednake ili veće od mase Jupitera. U današnje vreme se smatra da je izvor kometa sa dugim periodom kruženja.

Kuiperov pojas je područje iza Neptunove putanje na udaljenosti između 30 i 100 AJ. Sastoji se od velikog broja malih ledenih tela. Za razliku od Oortovog oblaka, Kuiperov pojas je izvor kometa sa kratkim periodom kruženja.

Tela koja se nalaze u Oortovom oblaku i Kuiperovom pojasu kruže oko Sunca po svojim orbitama. Zbog uticaja jednog tela na drugo ili uticaja velikih gasovitih planeta (to se odnosi samo na Kuiperov pojas) orbita im se naruši i uđu u vrlo izduženu, eliptičnu putanju. U zavisnosti od utjecaja planeta koje susreću na svojim putanjama ona zalaze više ili manje u unutrašnjost Sunčevog sistema.