Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

Sateliti

 

Tela koja kruže oko drugog većeg nebeskog tela. Sateliti koje je izgadio čovek su veštački sateliti (ostali su prirodni sateliti). U Sunčevom sistemu do sada je otkriveno preko 60 prirodnih satelita. Najviše satelita ima Saturn (18) dok Merkur i Venera nemaju nijednog svog pratioca.

Zemljin satelit

Marsovi sateliti

Jupiterovi sateliti

Saturnovi sateliti

Neptunovi sateliti

Uranovi sateliti

Plutonovi sateliti

Ime Otkriven Prividna veličina Srednja razdaljina od planete (km) Siderički period (dani) Nagib putanje (stepeni)

Ekscentiricitet putanje

Poluprečnik (km)

Masa (g)

Srednja gustina (g/cm3)

Zemljin satelit

Mesec

-12.7 384,400 27.322 18.3-28.6 0.05 1,738 7.35×1025 3.34

Marsovi sateliti

Fobos 1877 11.3 9,380

0.319

1.0 0.01 14×10 1.08×1019 2.0
Deimos 1877 12.4 23,460 1.263 0.9-2.7 0.00 8×6 1.8×1018 1.7

Jupiterovi sateliti

Metis 1979 17.5 127,960 0.295 (0) 0.00 (20) ? ?
Adrastea 1979 18.7 128,980 0.298 (0) (0) 12×8 ? ?
Amaltea 1892 14.1 181,300 0.498 0.4 0.00 135×75 ? ?
Teba 1979 16.0 221,900 0.675 (0.8) 0.01 (50) ? ?
Io 1610 5.0 421,600 1.769 0.04 0.00 1,815 8.94×1025 3.57
Evropa 1610 5.3 670,900 3.551 047 0.01 1,569 4.8×1025 2.97
Ganimed 1610 4.6 1,070,000 7.155 0.19 0.00 2,631 1.48×1026 1.94
Kalisto 1610 5.6 1,883,000 16.689 0.28 0.01 2,400 1.08×1026 1.86
Leda 1974 20.2 11,094,000 238.72 27 0.15 (8) ? ?
Himalia 1904 15.0 11,480,000 250.57 28 0.16 (90) ? ?
Lisitea 1938 18.2 11,720,000 259.22 29 0.11 (20) ? ?
Elara 1905 16.6 11,737,000 259.65 28 0.21 (40) ? ?
Ananke 1951 18.9 21,200,000 631 147 0.17 (15) ? ?
Karme 1938 17.9 22,600,000 692 163 0.21 (22) ? ?
Pasife 1908 16.9 23,500,000 735 147 0.38 (35) ? ?
Sinope 1914 18.0 23,700,000 758 153 0.28 (20) ? ?
Ime Otkriven Prividna veličina Srednja razdaljina od planete (km) Siderički period (dani) Nagib putanje (stepeni)

Ekscentiricitet putanje

Poluprečnik (km)

Masa (g)

Srednja gustina (g/cm3)

Saturnovi sateliti

Pan 1990 ? 133,570 0.576 (0) (0) (10) ? ?
Atlas 1980 18.0 137,640 0.602 (0) (0) 20×15 ? ?
Prometej 1980 15.8 139,350 0.613 (0) 0.00 70×40 ? ?
Pandora 1980 16.5 141,700 0.629 (0) 0.00 55×35 ? ?
Epimetej 1966 15.7 151,422 0.694 0.34 0.01 70×50 ? ?
Janus 1966 14.5 151,472 0.695 0.14 0.01 110×80 ? ?
Mimas 1789 12.9 185,520 0.942 1.53 0.02 195 3.8×1022 1.17
Encelad 1789 11.7 238,020 1.370 0.02 0.00 250 8.4×1022 1.24
Tetis 1684 10.2 294,660 1.888 1.09 0.00 525 7.55×1023 1.26
Telesto 1980 18.7 294,660 1.888 (0) (0) (12) ? ?
Kalipso 1980 19.0 294,660 1.888 (0) (0) 15×10 ? ?
Diona 1684 10.4 377,400 2.737 0.02 0.00 560 1.05×1024 1.44
Helena 1980 18.4 377,400 2.737 0.2 0.01 18×15 ? ?
Rea 1672 9.7 527,040 4.518 0.35 0.00 765 2.49×1024 1.33
Titan 1655 8.3 1,221,850 15.945 0.33 0.03 2,575 1.35×1026 1.88
Hiperion 1848 14.2 1,481,000 21.277 0.43 0.10 175×100 ? ?
Japet 1671 10.2-11.9 3,561,300 79.331 14.72 0.03 720 1.88×1024 1.21
Feba 1898 16.5 12,952,000 550.48 175.3 0.16 110 ? ?
Ime Otkriven Prividna veličina Srednja razdaljina od planete (km) Siderički period (dani) Nagib putanje (stepeni)

Ekscentiricitet putanje

Poluprečnik (km)

Masa (g)

Srednja gustina (g/cm3)

Uranovi sateliti

Kordelia 1986 24 49,750 0.335 (0.14) (0) (15) ? ?
Ofelia 1986 24 53,760 0.376 (0.09) (0.01) (15) ? ?
Bianka 1986 23 59,160 0.435 (0.16) (0) (20) ? ?
Kresida 1986 22 61,770 0.464 (0.04) (0) (35) ? ?
Dezdemona 1986 22 62,660 0.474 (0.16) (0) (30) ? ?
Juliet 1986 22 64,360 0.493 (0.06) (0) (40) ? ?
Porcia 1986 21 66,100 0.513 (0.09) (0) (55) ? ?
Rosalind 1986 22 69,930 0.558 (0.28) (0) (30) ? ?
Belinda 1986 22 75,260 0.624 (0.03) (0) (35) ? ?
Puck 1985 20 86,010 0.762 (0.31) (0) 75 ? ?
Miranda 1948 16.5 129,780 1.414 3.40 0.00 235 6.89×1022 1.35
Ariel 1851 14.4 191,240 2.520 0.00 0.00 580 1.26×1024 1.66
Umbriel 1851 15.3 265,970 4.144 0.00 0.00 585 1.33×1024 1.51
Titania 1787 14.0 435,840 8.706 0.00 0.00 790 3.48×1024 1.68
Oberon 1787 14.2 582,600 13.463 0.00 0.00 760 3.03×1024 1.58

Neptunovi sateliti

Naiad 1989 25 48,000 0.296 (4.7) (0) (25) ? ?
Thalassa 1989 24 50,000 0.312 (0) (0) (40) ? ?
Despina 1989 23 52,500 0.333 (0) (0) (90) ? ?
Galatea 1989 23 62,000 0.429 (0) (0) (75) ? ?
Larissa 1989 21 73,600 0.554 (0) (0) (95) ? ?
Proteus 1989 20 117,600 1.121 (0) (0) (200) ? ?
Triton 1846 13.6 354,800 5.877 157 0.00 1.350 2.14×1025 2.07
Nereida 1949 18.7 5,513,400 360.16 29 0.75 (170) ? ?

Plutonovi sateliti

Haron 1978 16.8 19,640 6.387 98.8 0.00 595 (1.77×1024) (2.0)
Ime Otkriven Prividna veličina Srednja razdaljina od planete (km) Siderički period (dani) Nagib putanje (stepeni)

Ekscentiricitet putanje

Poluprečnik (km)

Masa (g)

Srednja gustina (g/cm3)

VRH