Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

Planeta

 

Svemirsko telo koje kruži oko zvezde, a čija masa je suviše mala da i samo postane zvezda. Planete su ili stenovita tela (kao Merkur, Venera, Zemlja i Mars), ili gasovita sa malim čvrstim jezgrom (kao Jupiter, Saturn, Uran i Neptun). U Sunčevom sistemu, računajući i Pluton, koji se po strukturi razlikuje od ostalih, postoji devet planeta...

Ime
Rastojanje od Sunca (x 1000 km)
Dana u godini
Nagib putanje
Ekscen-
tricitet
Poluprečnik u km

Masa u t

Gustina
Prividna veličina
Merkur 57910 87,97 7,00 0,21 2440 3,30e23 5,43 -1,9
Venera 108200 224,70 3,39 0,01 60,52 4,87e24 5,24 -4,4
Zemlja 149600 365,26 0,00 0,02 6378 5,97e24 5,52

 0,0

Mars 227940 686,98 1,85 0,09 3397 6,42e23 3,93 -2,0
Jupiter 778330 4332,71 1,31 0,05 71492 1,90e27 1,33 -2,7
Saturn 1429400 10759,50 2,49 0,06 60268 5,68e26 0,69 0,7
Uran 2870990 30685,00 0,77 0,05 25559 8,68e25 1,32 5,5
Neptun 4504300 60190,00 1,77 0,01 24766 1,02e26 1,64 7,8
Pluton 5913520 90800 17,15 0,25 1150 1,27e22 2,06 13,6

VRH

Veličine planeta 1. Jupiter, 2 Saturn, 3. Uran, 4. Neptun, 5. Zemlja, 6. Venera, 7. Mars, 8. Merkur, 9. Pluton