Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

Sunce

 

Sunce je središnja zvezda Sunčevog sistema. Ono je patuljasta zvezda spektralnog tipa G2 površinske temperature 5700 K. Kao i sve zvezde Sunce je kugla užarenog gasa a izvor energije mu je nuklearna fuzija koja se odvija u središtu gdje je temperatura približno 15 miliona kelvina. Prilikom fuzije u kojoj se dva atoma vodonika spajaju u atom helijuma uz oslobađanje energije Sunce svake sekunde troši oko 4 miliona tona svoje mase. Kora koja okružuje jezgro Sunca naziva se radijacijska zona i u njoj se fotoni, izračeni prilikom fuzije u središtu, sudaraju sa elektronima i jonima te uzrokuju ponovno zračenje svetlosti i toplote. Ispod radijacijske zone se nalazi konvekcijska zona u kojoj teku struje gasova prema višim slojevima, tamo se hlade odnosno predaju energiju i zatim ponovno vraćaju prema središtu kako bi se zagrejali. U Sunčevom omotaču postoje tri sloja i to su: Fotosfera , kromosfera i korona. Sunce kao i planete u Sunčevom sistemu rotira oko svoje ose i to jednom svakih 25 dana. Masa sunca je oko 333000 puta veća od mase Zemlje, dok mu je prečnik 109 puta veći.

sunset.gif (5208 bytes)

Površina Sunca koja se vidi u vidljivom delu spektra se naziva fotosfera. Većina zračenja koja se emituje iz fotosfere je u vidljivom delu spektra ili bliskom infracrvenom. Iznad tog sloja se nalazi Sunčeva atmosfera koja je sastavljena od vrlo vrućih gasova koja je propusna za zračenje u vidljivom delu spektra i emituje zračenje na X i ultraljubičastim talasnim dužinama. Na ovoj slici se mogu videti i Sunčeve pege.

Hromosfera je gasoviti sloj koji se nalazi iznad fotosfere u Sunčevom omotaču. Možemo je videti kao svetleći prsten za vreme pomračenja Sunca.

Korona je treći sloj u Sunčevom omotaču. Kao i Hromosfera može se videti samo za vreme pomračenja. Proteže se na udaljenosti od nekoliko Sunčevih prečnika.

Srednja razdaljina od Zemlje 149 597 900 km (= 1 astronomska jedinica) (AJ)
Maksimalna razdaljina od Zemlje 152 100 000 km
Minimalna razdaljina od Zemlje 147 100 000 km
Srednja paralaksa 8``,794
Razdaljina od centra Galaksije 32 000 svetlosnih godina
Period revolucije oko centra Galaksije oko 255 000 000 godina (1 kosmička godina)
Brzina oko centra Galaksije 2 150 km/s
Brzina ka Solarnom apeksu* 19,5 km/s
Prividni prečnik maximalan 32`35``
srednji 32`01``
minimalan 31`31``
Ekvatorski prečnik 1 392 000 km
Gustina (voda=1) 1,409
Masa (Zemlja=1) 332 946
Masa 2 x 1027 tona (99 % mase celog Sunčevog sistema)
Zapremina (Zemlja=1) 1 303 600
Gravitacija na povrsini (Zemlja=1) 27,90
Ubrzanje napuštanja 617,5 km/s
Srednja prividna veličina -26,8 (600 000 puta sjajnije od punog Meseca)
Apsolutna veličina + 4,83
Spektar G2
Površinska temperatura 60000
Temperatura kore 14 000 0000C
Period rotacije siderički: srednji 25,380 dana
sinodički: srednji 27 275 dana
Vreme potrebno da svetlost sa Sunca stigne na Zemlju srednje: 499,012 sec=8,3 minuta

VRH