Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

 Rečnik "B"

1-0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Č

B
Baricentar  središte gravitacije za sistem Zemlja-Mesec. Zato što je Zemljina masa 81 put veća od Mesečeve baricentar leži u Zemljinom globusu.
B zvezda Oznaka zvezde s obzirom na njenu spektralnu klasu. B zvezde su plavo-bele zvezde sa temperaturom na povrsini od 11000 do 25000 K. U njihovom spektru postoji puno linija neutralnog helijuma, a prisutne su takođe i Balmerove linije vodonika. Tipičan predstavnik je zvezda Rigel i zvezda Spika.
Binarna zvezda, binarni sastav To je par zvezda koje kruže jedna oko druge i drže se zajedno pod međusobnim uticajem njihovih gravitacionih sila. Otprilike polovina svih zvezda su binarne ili čak višestruke zvezde. Dve zvezde koje čine binarni sistem se kreću po eliptičnim putanjama oko njihovog zajedničkog centra masa. Što su ove dve zvezde udaljenije to se one sporije kreću. Ukoliko su zvezde binarnog sistema dovoljno udaljene da ih možemo razabrati prilikom promatranja pomoću teleskopa tada se te zvezde zovu vizualne binarne zvezde. Ako to nije slučaj i ako je jedna zvezda puno svetlija od druge tada prisutnost druge zvezde možemo otkriti samo po jačem orbitalnom kretanju svetlije zvezde. U tom slučaju se te zvezde zovu astrometričke binarne zvezde. Pojedinisti o orbitama i prirodi zvezda binarnog sistema možemo otkriti pomoću promena u pomaku talasnih dužina koji se događaju zbog Dopplerovog efekta kada se zvezde binarnog sistema zbog svog orbitalnog kretaja prividno kreću prema i od Zemlje. Ukoliko su zvezde binarnog sistema jako blizu može se dogoditi da masivnija zvezda svojom gravitacijom izobliči onu manju. Najbolji primer ovoga su nove.
Beli patuljak Zvezda sa vrlo visokom temperaturom površine, izvanredno gusta, u belom usijanju. Svoje nuklearno gorivo zvezda je potrošila i nalazi se blizu poslednjeg stadijuma svoje evolucije. Prečnik Sunca, kad postane beli patuljak, smanjiće se na jedan stoti deo od sadašnjeg. Beli patuljci se označavaju pomoću tri slova. Prvo slovo je uvek D (degenerative) i označava da je to degenerisana zvezda. Drugo slovo označava primarni spektar i može biti; A - samo vodonikove linije; B - linije neutralnog helijuma bez linija vodonika ili metala; C - kontinuirani spektar; O - jonizovani helijum sa neutralnim helijumom i vodonikom; Z - linije metala bez vodonika ili helijuma; Q - prisutnos ugljenikovih linija. Zadnje slovo označava sekundarne spektralne karakteristike i može biti; P - magnetski sa polarizovanom svetlošću; H - magnetski bez polarozovane svetlosti; X - neobična ili neklasificirana; V - varijabilna
BL Lac objekat Vrsta eliptične galaksije sa vrlo svetlim jezgrom kojem jako varira intenzitet vidljive svetlosti koju emituje. Njihove glavne karakteristike su vrlo jake kratkotrajne promene intenziteta svetlosti i jednoličan spektar.
Blazar Termin vezan uz BL Lac objekte i kvazare koji pokazuju vrlo velike verijacije u intenzitetu vidljive svetlosti.
Bolometar Veoma osetljiv detektor. Koristi se za merenje veoma malih količina zračenja duž veoma obimnog pojasa talasnih dužina.