Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

 Rečnik "I J K"

 1-0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Č

I
Infracrveno pozadinsko zračenje Ovo pozadinsko zračenje u infracrvenom delu spektra za razliku od mikrotalasnog pozadinskog zračenja potiče od vremena formiranja galaksija i ispunjava ceo svemir.
J
Jovijanski
Koji se odnosi na Jupiter. Jovijanske planete su, kao i Jupiter, građene od gasova (sa eventualno malim čvrstim jezgrom).
K
Kelvin (K) Jedinica za merenje temperature u odnosu na apsolutnu nulu (oko -273°C).
Kontinuirani spektar
To je spektar u kojem se intenzitet zračenja menja postepeno sa promenom talasne dužine. Svako telo sa temperaturom većom od apsolutne nule emituje kontinuirano zračenje na svim talasnim dužinama čiji karakter zavisi od temperature tog tela.
Konvekcija Proces prenošenja temperature, tokom kojeg se energija transportuje iz jedne oblasti fluida u hladnije oblasti tečenjem vrele materije u celini.
Koronograf Vrsta teleskopa koji je projektovan za posmatranje Sunčeve korone na običnoj dnevnoj svetlosti. Drugi durbini ne mogu to da nam omoguće zato što se Sunčeva svetlost rasipa po nebeskom svodu, prolaskom kroz Zemljinu atmosferu, a delimično zato što se svetlost, pri prolasku kroz teleskop, takođe rasipa -  uglavnom zbog čestica prašine. Koronograf je izmislio francuski astronom Bernar Lio.
Konjunkcija
Položaj u kome su dva tela na nebeskoj sferi prividno najbliža  jedno drugom. Donja konjunkcija unutrašnje planete je njen položaj između Zemlje i Sunca. Gornja konjunkcija unutrašnje planete je slučaj kad se Sunce nalazi između Zemlje i datog tela.
Korpuskularno zračenje Naelektrisane čestice koje zrači zvezda.
Kulminacija
(gornja) Trenutak kada nebesko telo prolazi kroz meridijan mesta posmatranja, tj. nalazi se na najvećoj visini iznad horizonta.
 
Donja kulminacija je najniži položaj nebeskog tela, kada ono prolazi kroz polukrug meridijana na kojem je nadir.
Kvazar (kvazi-zvezdani objekat) Maleni vangalaktički objekti koji su s obzirom na svoj uglovni  prečnik vrlo sjajni i imaju veliki pomak prema crvenom. U današnje vreme se smatra da su kvazari najsjajniji tipovi aktivnih galaktičkih jezgara. Kvazari imaju spektar koji pokazuje emisijske linije, veliki pomak prema crvenom i tako su zbijene da na fotografijama izgledaju kao zvezde (otuda naziv kvazar). Kvazari su najudaljeniji objekti na nebu pa se pomoću njih tj. pomoću njihovog pomaka prema crvenom može odrediti brzina širenja svemira.