Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

 Rečnik "G"

 1-0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Č

G
Gama tačka Tačka na nebeskoj sferi koja odgovara položaju Sunca na dan prolećne ravnodnevnice. Uzima se da je rektascenzija gama tačke jednaka 0 zato što se sve rektascenzije računaju od nje.
Geokorona Sloj veoma razređenog vodonika koji obuhvata Zemlju blizu najviše granice atmosfere. Prostire se na više od 50 000 km od najdalje granice Zemljine atmosfere.
Geoid Geometrijsko telo koje približno predstavlja Zemljin oblik zajedno sa nepravilnostima zbog neravnomernog rasporeda masa u njoj. Poklapa se sa srednjom površi voda svetskog okeana i sa njim spojenih mora, bez plima i oseka i ostalih poremećaja. Površina geoida se materijalizuje na taj način što on mora da bude uvek upravan na pravac umirenog viška u svakoj tački Zemljine površine.
G zvezda Zvezda spektralne klase G. Žute boje, temperatura na površini od 4900 K do 6000 K; u sprektru preovlađuju linije neutralnih i jonizovanih metala. Tipični predstavnici su Sunce i Kapela.
Galaksija Porodica zvezda koje se međusobnim gravitacionim privlačenjem drže na okupu. Postoji više tipova galaksija po obliku i veličini. Galksije patuljci sadrže svega oko 100 000 zvezda dok galaksije giganti na okupu drže i po 3000 milijardi zvezda. Spiralne galaksije imaju oblik diska sa centralnim ispupčenjem iz kojeg se izvijaju kraci. Postoje zatim eliptične galaksije i galaksije nepravilnog oblika.
Galaksija Galaksija (sa velikom slovom G) je galaksija kojoj pripada i naš Sunčani sistem. Poznata je i pod nazivom Mlečni put, ili Kumova slama. Nasa Galaksija pripada tipu spiralnih galaksija. Sadrži oko dvesta milijardi zvezda....
Galaktički halo Sferično područje oko spiralne galaksije koje se izdiže iz galaktičkog diska ako galaksiju posmatramo sa strane. U njemu se nalaze najstarije zvezde i loptasta zvezdana jata.
Geometrijski albedo Odnos između sjaja nekog planetarnog tela gledano iz pravca Sunca i sjaja zamišljenog sfernog tela iste veličine i na istoj razdaljini, a koje odbija raspršenu svetlost Sunca. [albedo]
glavni niz, zvezda glavnog niza Glavni niz je tanka linija koja se proteže od gornjeg levog do donjeg desnog dela Hertzsprung-Russellovog diagrama. To je diagram u kojem je ucrtana osvetljenost zvezde u funkciji njene temperature. Većina zvezda se nalaze na liniji glavnog niza što pokazuje da su temperatura i osvetljenost zvezde u velikoj meri određeni njenom masom. Uprkos tome postoje neke razlike uzrokovane razlikama u njihovom hemijskom sastavu. Kod zvezda glavnog niza izvor energije je fuzija vodonika u helijum. Zvezde koje su u nekom drugom stadijumu razvoja se ne nalaze na glavnom nizu već drugde u HR diagramu. Većina zvezda provodi 90% vremena svog života kao zvezda glavnog niza.
Globula Deo magline.
Godina Vreme za koje Zemlja obiđe Sunce.

Tropska godina je vreme između dva uzastopna Sunčeva prolaza kroz gama tačku.

Siderička godina je vreme za koje Zemlja opiše celu svoju putanju oko Sunca u odnosu na zvezde.

Anomalistička godina je vremenski period između dva uzastopna prolaza Zemlje kroz perihel na putu oko Sunca (traje 365,25964 dana).

Godina dužina u danima
Tropska 365,24219
Siderička 365,25636
Anomalistička 365,25964
Gornje i donje planete Grupi donjih planeta pripadaju one koje su, u odnosu na Zemlju, bliže Suncu: Merkur i Venera. Grupu gornjih planeta čine one koje su dalje od Zemlje: Mars, Jupiter, Saturn, Uran, Neptun i Pluton.
Gravitacija Univerzalno svojstvo svih materijalnih objekata da se međusobno privlače. Po Njutnovom zakonu gravitacije dva objekta materije u vasioni privlače se silom koja je proporcionalna njihovim masama, a  obrnuto proporcionalna kavadratu njihovog rastojanja.
Gravitacioni kolaps Slučaj kada se zvezda brzo sažima jer pritisak zračenja, upravljenog napolje, postane nedovoljan za uravnotežavanje gravitacionog pritiska koji je opet upravljen ka unutra. Prilikom ovog kolapsa dolazi do brzog oslobađanja velike količine gravitacione potencijalne energije. Kolaps zvezde je iznenadan i katastrofalan.