Sunčev sistem Galaksija Meteori Asteroidi Verovanja Zanimljivosti
Rečnik Vesti Arhiva Linkovi Download Kontakt

 Rečnik "Č"

 1-0 A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V Z Č 

Č
Časovni krug Veliki krug na nebeskoj sferi koji prolazi kroz oba nebeska pola i kroz posmatrano nebesko telo. Nulti nebeski krug odgovara nebeskom meridijanu. Naziva se još i deklinacioni krug.
Časovni ugao Ugao između južne polovine ravni meridijana i ravni časovnog kruga kroz posmatrano nebesko telo čiji se položaj određuje. Računa se od pravca ka južnoj tački (na posmatračevom horizontu), u retrogradnom smeru, od 0° do 360°.
Čvorovi Tačke u kojima putanja planete, planetoida, komete ili Meseca prodire kroz ravan ekliptike, bilo da se telo kreće od juga ka severu (uzlazni čvor), bilo sa severa ka jugu (silazni čvor). Linija koja spaja ove dve tačke naziva se linija čvorova.